لیست قیمت :

در اینجا میتوانید لیست قیمت کلیه کالاها و قطعات و خدمات ارایه شده در فروشگاه و تغییر قیمتها با گذشت زمان را ملاحظه فرمایید.

لیست قیمت محصولات دیجی سیماب

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
۱ دیسپنسر رومیزی میدیا آب سردکن رومیزی میدیا مدل YL-1535T ۱,۶۰۰,۰۰۰  ۱,۶۳۰,۰۰۰  ۳۰,۰۰۰ 
۲ سری فیلتر CCK اوریجینال ۱۲۵,۰۰۰  ۱۸۵,۰۰۰  ۶۰,۰۰۰ 
۳ بسته فیلترهای 4تایی فلاکستک بسته فیلترهای ۴تایی فلاکستک ۹۸,۰۰۰  ۲۱۵,۰۰۰  ۱۱۷,۰۰۰ 
۴ تصفیه‌ هوای هیوندای مدل HYAP-202 تصفیه هوای هیوندای مدل ۲۰۲ ۶,۵۰۰,۰۰۰  ۷,۴۸۰,۰۰۰  ۹۸۰,۰۰۰ 
۵ تصفیه هوای وین ایر AP1101 تصفیه هوای وین ایر AP1101 ۱۴,۶۰۰,۰۰۰  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰ 
۶ تصفیه هوای هیوندای مدل ۲۰۱ ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۷,۳۰۰,۰۰۰  ۲,۲۰۰,۰۰۰ 
۷ تصفیه هوا نایس مدل CH-300WA تصفیه هوا نایس CH-300WA ۱۲,۷۵۰,۰۰۰  ۱۱,۸۵۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
۸ دستگاه تصفیه هوا وین ایر 1201 تصفیه هوا وین ایرAP1201 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
۹ تصفیه هوای ساملن مدل SAP200 تصفیه هوای ساملن SAP200 ۵,۷۵۰,۰۰۰  ۶,۹۸۰,۰۰۰  ۱,۲۳۰,۰۰۰ 
۱۰ تصفیه هوای خودرو کامفرش تصفیه هوای خودرو کامفرش ۶۹۰,۰۰۰  ۶۷۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ 
۱۱ تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07QL تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07QL ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۸۰۰,۰۰۰  ۱,۷۰۰,۰۰۰ 
۱۲ آچار 3 کاره تصفیه آب آچار ۳ کاره تصفیه آب ۱۰,۰۰۰  ۹,۵۰۰  ۵۰۰ 
۱۳ پک فیلترهای فردیمکس 3 تایی پک فیلترهای فردیمکس ۳ تایی ۹۸,۰۰۰  ۱۲۵,۰۰۰  ۲۷,۰۰۰ 
۱۴ تصفیه هوای فندکی خودرو MIDO تصفیه هوای فندکی خودرو MIDO ۴۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰ 
۱۵ تصفیه هوای یوفو P150 تصفیه هوای یوفو P150 ۵۹۵,۰۰۰  ۶۲۸,۰۰۰  ۳۳,۰۰۰ 
۱۶ تصفیه هوای شارپ مدل KC-G60SA-W تصفیه هوای شارپ مدل KC-G60SA-W ۷,۹۰۰,۰۰۰  ۹,۴۵۰,۰۰۰  ۱,۵۵۰,۰۰۰ 
۱۷ دستگاه تصفیه آب فلاکستک کیسی مدل CF دستگاه تصفیه آب فلاکستک کیسی مدل CF ۲,۷۰۰,۰۰۰  ۲,۴۵۰,۰۰۰  ۲۵۰,۰۰۰ 
۱۸ تصفیه هوای شارپ مدل KC-F30SA تصفیه هوا شارپ مدل KC-F30SA ۴,۶۵۰,۰۰۰  ۶,۱۰۰,۰۰۰  ۱,۴۵۰,۰۰۰ 
۱۹ تصفیه هوای شارپ مدل FU-Y30SA تصفیه هوای شارپ FU-Y30SA-W ۵,۳۷۰,۰۰۰  ۵,۵۸۰,۰۰۰  ۲۱۰,۰۰۰ 
۲۰ دستگاه تصفیه هوای شارپ مدل KC-G50SA دستگاه تصفیه هوا شارپ مدل KC-G50SA ۸,۵۵۰,۰۰۰  ۸,۲۰۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰ 
۲۱ تصفیه هوا سانیو ژاپن مدل ABC-W24 تصفیه هوای سانیو مدل ABC-W24 ۸,۸۵۰,۰۰۰  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰  ۳,۰۵۰,۰۰۰ 
۲۲ تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07CL تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07CL ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۷,۹۰۰,۰۰۰  ۱,۶۰۰,۰۰۰ 
۲۳ مخزن تصفیه آب ایرانی 4 گالنی مخزن تصفیه آب ایرانی ۴ گالنی ۴۵۰,۰۰۰  ۴۴۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰ 
۲۴ دستگاه بخور سرد کوزه ای دستگاه بخور سرد کوزه ای ۴۷۵,۰۰۰  ۴۳۵,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰ 
۲۵ آب شیرینکن ۶ مرحله CCK آب شیرینکن ۶ مرحله CCK ۲,۷۵۰,۰۰۰  ۲,۴۵۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
۲۶ آب سردکن رومیزی سافت واتر آب سردکن رومیزی سافت واتر ۲,۱۵۰,۰۰۰  ۱,۸۲۰,۰۰۰  ۳۳۰,۰۰۰ 
۲۷ جالیوانی دیسپنسر SURE جالیوانی آب سردکن SURE ۱۶۵,۰۰۰  ۱۳۹,۰۰۰  ۲۶,۰۰۰ 
۲۸ مخزن آب سردکن 20 لیتری مخزن آب سردکن ۲۰ لیتری ۵۳,۰۰۰  ۵۸,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 
۲۹ مخزن آب سردکن دسته دار ۲۰ لیتری مخزن آب سردکن دسته دار ۲۰ لیتری ۵۹,۰۰۰  ۶۴,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 
۳۰ مخزن درپوش دار آب سردکن 8لیتری مخزن درپوش دار آب سردکن ۸لیتری ۱۹۰,۰۰۰  ۱۸۵,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 
۳۱ مخزن درپوش دار آب سردکن 8لیتری مخزن درپوش دار آب سردکن ۵ لیتری ۱۱۰,۰۰۰  ۹۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ 
۳۲ آب سردکن هیوندای مدل W2-310 L آبسردکن تصفیه دار هیوندای W2-310 L ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۹,۹۰۰,۰۰۰  ۲,۱۰۰,۰۰۰ 
۳۳ دیسپنسر رومیزی نیکای آب سردکن رومیزی نیکای ۲,۲۰۰,۰۰۰  ۲,۷۵۰,۰۰۰  ۵۵۰,۰۰۰ 
۳۴ آب سردکن کابینت دار نیکای ۳,۲۵۰,۰۰۰  ۳,۴۸۰,۰۰۰  ۲۳۰,۰۰۰ 
۳۵ آبسردکن ایستاده افترون کره ای اصل آب سردکن ایستاده افترون ۴,۸۵۰,۰۰۰  ۵,۳۵۰,۰۰۰  ۵۰۰,۰۰۰ 
۳۶ آب سردکن یخچال دار نیکای آب سردکن یخچال دار نیکای ۳,۹۵۰,۰۰۰  ۳,۶۸۰,۰۰۰  ۲۷۰,۰۰۰