لیست قیمت :

در اینجا میتوانید لیست قیمت کلیه کالاها و قطعات و خدمات ارایه شده در فروشگاه و تغییر قیمتها با گذشت زمان را ملاحظه فرمایید.

لیست قیمت محصولات دیجی سیماب

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
۱ آب سردکن رومیزی میدیا مدل YL-1535T آب سردکن رومیزی میدیا مدل YL-1535T ۱,۶۰۰,۰۰۰  ۱,۶۳۰,۰۰۰  ۳۰,۰۰۰ 
۲ سری فیلتر CCK اوریجینال ۱۲۵,۰۰۰  ۱۸۵,۰۰۰  ۶۰,۰۰۰ 
۳ بسته فیلترهای 4تایی فلاکستک بسته فیلترهای ۴تایی فلاکستک ۹۸,۰۰۰  ۲۱۵,۰۰۰  ۱۱۷,۰۰۰ 
۴ تصفیه‌ هوای هیوندای مدل HYAP-202 تصفیه هوای هیوندای مدل ۲۰۲ ۹,۷۰۰,۰۰۰  ۱۷,۷۰۰,۰۰۰  ۸,۰۰۰,۰۰۰ 
۵ تصفیه هوای وین ایر AP1101 تصفیه هوای وین ایر AP1101 ۱۴,۶۰۰,۰۰۰  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰ 
۶ تصفیه هوای هیوندای مدل 201 تصفیه هوای هیوندای مدل ۲۰۱ ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۷,۳۰۰,۰۰۰  ۲,۲۰۰,۰۰۰ 
۷ تصفیه هوا نایس مدل CH-300WA تصفیه هوا نایس CH-300WA ۱۲,۷۵۰,۰۰۰  ۱۱,۸۵۰,۰۰۰  ۹۰۰,۰۰۰ 
۸ تصفیه هوا وین ایر AP1201 تصفیه هوا وین ایر AP1201 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  ۱۳,۸۰۰,۰۰۰  ۰  ---
۹ تصفیه هوای ساملن مدل SAP200 تصفیه هوای ساملن SAP200 ۵,۷۵۰,۰۰۰  ۶,۹۸۰,۰۰۰  ۱,۲۳۰,۰۰۰ 
۱۰ تصفیه هوای خودرو کامفرش تصفیه هوای خودرو کامفرش ۶۹۰,۰۰۰  ۶۷۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ 
۱۱ تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07QL تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07QL ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  ۹,۸۰۰,۰۰۰  ۱,۷۰۰,۰۰۰ 
۱۲ آچار 3 کاره تصفیه آب آچار ۳ کاره تصفیه آب ۱۰,۰۰۰  ۹,۵۰۰  ۵۰۰ 
۱۳ پک فیلترهای فردیمکس 3 تایی پک فیلترهای فردیمکس ۳ تایی ۹۸,۰۰۰  ۱۲۵,۰۰۰  ۲۷,۰۰۰ 
۱۴ تصفیه هوای ماشین میدو تصفیه هوای ماشین میدو ۴۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰ 
۱۵ تصفیه هوای یوفو P150 تصفیه هوای یوفو P150 ۵۹۵,۰۰۰  ۵,۲۸۰,۰۰۰  ۴,۶۸۵,۰۰۰ 
۱۶ تصفیه هوای شارپ مدل KC-G60SA-W تصفیه هوای شارپ مدل KC-G60SA-W ۷,۹۰۰,۰۰۰  ۹,۴۵۰,۰۰۰  ۱,۵۵۰,۰۰۰ 
۱۷ دستگاه تصفیه آب فلاکستک کیسی مدل CF دستگاه تصفیه آب فلاکستک کیسی مدل CF ۲,۷۰۰,۰۰۰  ۲,۴۵۰,۰۰۰  ۲۵۰,۰۰۰ 
۱۸ تصفیه هوای شارپ مدل KC-F30SA تصفیه هوا شارپ مدل KC-F30SA ۴,۶۵۰,۰۰۰  ۶,۱۰۰,۰۰۰  ۱,۴۵۰,۰۰۰ 
۱۹ تصفیه هوای شارپ مدل FU-Y30SA تصفیه هوای شارپ FU-Y30SA-W ۵,۳۷۰,۰۰۰  ۵,۵۸۰,۰۰۰  ۲۱۰,۰۰۰ 
۲۰ دستگاه تصفیه هوا شارپ مدل KC-G50SA دستگاه تصفیه هوا شارپ مدل KC-G50SA ۸,۵۵۰,۰۰۰  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ 
۲۱ تصفیه هوا سانیو ژاپن مدل ABC-W24 تصفیه هوای سانیو مدل ABC-W24 ۸,۸۵۰,۰۰۰  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰  ۳,۰۵۰,۰۰۰ 
۲۲ تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07CL تصفیه آب رومیزی کووی مدل P07CL ۹,۵۰۰,۰۰۰  ۸,۹۰۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
۲۳ مخزن تصفیه آب ایرانی 4 گالنی مخزن تصفیه آب ایرانی ۴ گالنی ۴۵۰,۰۰۰  ۴۴۰,۰۰۰  ۱۰,۰۰۰ 
۲۴ دستگاه بخور سرد کوزه ای دستگاه بخور سرد کوزه ای ۴۷۵,۰۰۰  ۴۳۵,۰۰۰  ۴۰,۰۰۰ 
۲۵ تصفیه آب ۶ مرحله CCK تصفیه آب ۶ مرحله CCK ۲,۷۵۰,۰۰۰  ۲,۴۵۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
۲۶ آب سردکن رومیزی سافت واتر آب سردکن رومیزی سافت واتر ۲,۱۵۰,۰۰۰  ۱,۸۲۰,۰۰۰  ۳۳۰,۰۰۰ 
۲۷ جالیوانی دیسپنسر SURE جالیوانی آب سردکن SURE ۱۶۵,۰۰۰  ۱۵۸,۰۰۰  ۷,۰۰۰ 
۲۸ مخزن آب سردکن 20 لیتری مخزن آب سردکن ۲۰ لیتری ۵۳,۰۰۰  ۵۸,۰۰۰  ۵,۰۰۰ 
۲۹ مخزن آب سردکن دسته دار ۲۰ لیتری مخزن آب سردکن دسته دار ۲۰ لیتری ۷۰,۰۰۰  ۹۸,۰۰۰  ۲۸,۰۰۰ 
۳۰ مخزن درپوش دار آب سردکن 8لیتری مخزن درپوش دار آب سردکن ۸لیتری ۲۱۰,۰۰۰  ۱۹۸,۰۰۰  ۱۲,۰۰۰ 
۳۱ مخزن درپوش دار آب سردکن 8لیتری مخزن درپوش دار آب سردکن ۵ لیتری ۱۱۰,۰۰۰  ۹۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰ 
۳۲ آبسردکن تصفیه دار هیوندای W2-310 L آبسردکن تصفیه دار هیوندای W2-310 L ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  ۲,۰۰۰,۰۰۰ 
۳۳ آب سردکن رومیزی نیکای آب سردکن رومیزی نیکای ۲,۹۵۰,۰۰۰  ۲,۹۰۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰ 
۳۴ آب سردکن کابینت دار نیکای آب سردکن کابینت دار نیکای ۳,۸۰۰,۰۰۰  ۳,۹۶۰,۰۰۰  ۱۶۰,۰۰۰ 
۳۵ آبسردکن ایستاده افترون کره ای اصل آب سردکن ایستاده افترون ۵,۶۵۰,۰۰۰  ۵,۹۵۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ 
۳۶ آب سردکن یخچال دار نیکای آب سردکن یخچال دار نیکای ۴,۵۰۰,۰۰۰  ۴,۲۴۰,۰۰۰  ۲۶۰,۰۰۰