نمایش یک نتیجه

سویچ فشار بالا یا های پرشر سویچ

30,000 تومان

سویچ فشار بالا

سویچ فشار بالا ( high pressure switch ) نیز در دستگاه های آب شیرین کن خانگی مانند سویچ  فشار پایین ، به عنوان یک کلید قطع و وصل در مدار عمل می کند و به صورت سری با پمپ در مدار قرار می‌گیرد. این کلید ها که به سویچ های های پرشر هم نامیده می شوند ، توسط دو رشته سیم به سوئیچ  فشار پایین و ترانس دستگاه مرتبط می‌شوند.