الکل طبی/الکل سفید 96درصد

الکل طبی/الکل سفید 96 درصد در حال فروش در بازار ایران ، عمدتاً از نوع الکل طبی

با درصد خلوص حجمی حداقل 96% و ناخالصی های کمتر از حدود مجاز مشخص شده

در استانداردها می باشد که در بطری های شیشه ایو پلاستیکی با حجم های مختلف

و عمدتا 600 سی سی و 1 لیتری عرضه می گردد.