کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب
کیت اندازه گیری سختی آب کاریزاب
کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب
کیت اندازه گیری سختی آب کاریزاب

کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب


98,000 تومان

تخفیف : 20,000 تومان

آخرین بروزرسانی قیمت : 1400/01/20

کیت سنجش سختی کل آب کاریزاب

شرکت کاریزاب یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شرکت ها در زمینه مبارزه با خوردگی و

رسوبات در صنایع می باشد که چند نوع کیت برای سنجش سختی کل آب با توجه به میزان

و دامنه سختی آن تولید نموده است.