فیلتر پلی مگنت پلاس فیلبرتو پکیج
سختی گیر پلی مگنت پلاس
فیلتر پلی مگنت پلاس فیلبرتو پکیج
سختی گیر پلی مگنت پلاس

فیلتر پلی مگنت پلاس فیلبرتو پکیج


245,000 تومان

تخفیف : 25,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

فیلتر پلی مگنت پلاس فیلبرتو پکیج

در فیلتر پلی مگنت پلاس فیلبرتو پکیج ، یون های حاصل از املاح حل شده در آب ، ابتدا تحت تاثیر

میدان مغناطیسی ناشی از سختی گیر مغناطیسی در مسیر عبور آب ، به صورت مولکولی در می آیند که

این امر از رسوب املاح در این مسیر جلوگیری می کند.