آب شیرین کن سافت واتر اوریجینال
سافت واتر اصلی تایوانی
آب شیرین کن سافت واتر اوریجینال
سافت واتر اصلی تایوانی

آب شیرین کن سافت واتر اوریجینال


آب شیرین کن سافت واتر اوریجینال

در دستگاه آب شیرین کن سافت واتر اصلی 6 مرحله ای گیج دار و پایه دار ، کلیه

اجزاء و قطعات ، تایوانی هستند و روی بیشتر قطعات ، عبارت سافت واتر یا

made in taiwan ، حک شده است .