فتومتر پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰
فتومتر پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰
پالین تست ۷۵۰۰

مشخصات فنی دستگاه فتومتر پالین تست مدل palintest 7500 :

روش اندازه گیری :                                       رنگ سنجی قرائت مستقیم

طول موجهای تعریف شده :                           450nm , 500 nm , 550 nm , 570 nm , 600 nm , 650 nm

حالت اندازه گیری دستگاه :                          غلظت , جذب , عبور می باشد

دقت اندازه گیری :                                     0.005_+  0.3 au

حساسیت:                                            0.001 au

پارامترهایی که توسط کاربر انتخاب می شود:   زبان , واحدهای اندازه گیری , شماره نمونه , فاکتوررقیق سازی ,

قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر :                   تا 15 برنامه جدید

منبع تغذیه:                                             برق و باطری

قابلیت اتصال به کامپیوتر:                              از طریق پورت USB جهت