آنتی اسکالانت AS100

آنتی اسکالانت AS100


آنتی اسکالانت AS100

آنتی اسکالانت AS100 ، برای دستگاه های با آب ورودی با TDS بالای 8000 مناسب است.

نقد و بررسی : آنتی اسکالانت AS100

آنتی اسکالانت AS100

آنتی اسکالانت چیست؟

آب ورودی به ممبران ، در دستگاه های آب شیرین کن حاوی املاح است .
وظیفه ممبران ، جداکردن این املاح از آب ورودی و تولید آب تصفیه با حداقل مقدار املاح محلول است.
در هنگام عبور این آب از ممبران ، فرآیند خالص سازی آب ، توسط ممبران صورت می پذیرد.
بتدریج مقداری از این املاح و نیز آلودگی های بیوشیمیایی و میکروبی ، روی سطح ممبران رسوب می کنند.
این امر باعث کاهش کارآیی و عمر مفید ممبران می شود.
جهت جلوگیری از رسوب این مواد روی سطح ممبران ها از موادی به نام آنتی اسکالانت  استفاده می شود.
 در دستگاه های صنعتی که ممبران ها گرانتر و توقف تولید دستگاه به دلیل خراب شدن ممبران نیز
به نوبه خود باعث ضرر مضاعف می شود ، استفاده از  ضد رسوب یا آنتی اسکالانت جهت آب شیرین کن های
صنعتی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
استفاده از آنتی اسکالانت باکیفیت جهت  دستگاه های آب شیرین کن صنعتی ، فاکتور مهمی در میزان
کارآیی آنها می باشد و باعث  جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم کارکرد صحیح ممبران ها است.
هم اکنون مواد  زیادی با نام و کدهای متفاوت و البته با کیفیت های مختلف به عنوان آنتی اسکالانت
جهت آب شیرین کن های صنعتی در داخل کشور تولیدمی شود.
این مواد ، برای انواع مختلف آب ورودی عرضه می گردند.

آنتی اسکالانتهای سیماب جهت آب شیرین کنهای صنعتی

آنتی اسکالانت های عرضه شده توسط سیماب از انواع مرغوب و امتحان پس داده می باشند .
برای شرایط مختلف ، آنتی اسکالانت هایی با چند فرمولاسیون به شرح زیر عرضه میگردند:

– آنتی اسکالانت AS12: این نوع  آنتی اسکالانت ، برای دستگاه هایی با  TDS آب ورودی کم تر از ۱۲۰۰PPM

– آنتی اسکالانت AS22: این نوع  آنتی اسکالانت ، برای دستگاه هایی با TDS آب ورودی کم تز از ۲۲۰۰PPM

– آنتی اسکالانت AS45: این نوع  آنتی اسکالانت ، برای دستگاه هایی با  TDS آب ورودی کم تر از ۴۵۰۰PPM

– آنتی اسکالانت AS 80:این نوع  آنتی اسکالانت ، برای دستگاه هایی با  TDS آب ورودی کم تر از ۸۰۰۰PPM

– آنتی اسکالانت AS 100: این نوع  آنتی اسکالانت ، برای دستگاه هایی با  TDS آب ورودی بیشتر از ۸۰۰۰PPM

   مناسب می باشند.

آنتی اسکالانت AS100

آنتی اسکالانت AS100 ، برای دستگاه های با آب ورودی با TDS بالای ۸۰۰۰ مناسب است.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آنتی اسکالانت AS100”

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها