هوزینگ ۱۰ اینچ دبل اورینگ

115,000 تومان

هوزینگ ۱۰ اینچ دبل اورینگ

هوزینگ ۱۰ اینچ مانند سایر هوزینگ ها از یک قسمت سر و یک قسمت کاسه تشکیل شده . در قسمت سر هوزینگ ۱۰ اینچ دبل اورینگ ، اورینگ و در بعضی مدل های دیگر یک اورینگ در سر و یکی در بالای کاسه هوزینگ وجود دارد

هوزینگ تک اورینگ ۱۰ اینچ

160,000 تومان

هوزینگ تک اورینگ 10 اینچ

هوزینگ حاضر از نوع تک اورینگ ( شفاف یا مات ) می باشد. در هوزینگ تک اورینگ 10 اینچ ، قسمت سر هوزینگ ، باریک است و یک اورینگ در آن جای می گیرد.