شیلنگ تصفیه آب ۶ میلی متری

5,000 تومان
شیلنگ تصفیه آب قسمتهای مختلف دستگاههای تصفیه آب ٬ بوسیله شیلنگهای مخصوص و با استفاده از اتصالات (کانکتورهای) مخصوص اعم