نمایش یک نتیجه

رابط شیلنگ ۱/۴ تصفیه آب

7,000 تومان

رابط شیلنگ 1/4 تصفیه آب

رابط شیلنگ 1/4 تصفیه آب ، برای اتصال دو شیلنگ 1/4 ( یا ۶ میلی متری ) به هم مورد استفاده قرار می گیرد . این قطعه در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که یا بخواهیم به طول شیلنگ اضافه کنیم یا شیلنگ زخمی شده که در این حالت آن را از محل آسیب دیده می بریم و به وسیله این رابط دو انتها را مجددا به هم وصل می  کنیم تا نیازی به تعویض کل شیلنگ نباشد .