تصفیه آب

پدیده اسمز معکوس چیست؟

نمایش پدیده اسمز و اسمز معکوس

نمایش پدیده اسمز و اسمز معکوس

پدیده های نفوذ و اسمز

پدیده نفوذ (diffusion )عبارت است از حرکت مولکولها از ناحیه ای با غلظت بالاتر به ناحیه با غلظت پایین تر. اسمز(osmosis)،حالت خاصی از نفوذ است که در آن مولکول مورد نظر،آب می باشد

و تغییرات (گرادیان) غلظت در یک غشا(membrane)ی نیمه تراوا صورت می پذیرد.

غشای نیمه تراوا به آب اجازه عبور از خود را می دهد٬ درحالیکه چنین اجازه ای را به

یونها(مانند نیترات٬ Na+, Ca2+, Cl)یا مولکولهای بزرگتر(مانند گلوکز،اوره و یا باکتریها) نمی دهد.

نفوذ و اسمز٬ فرآیندهای از نظر ترمودینامیک مطلوبی هستند و تا رسیدن به تعادل، ادامه پیدا می کنند.

پدیده اسمز معکوس

در صورتیکه به غشاء از ناحیه غلیظتر، فشار کافی اعمال شود می توان فرآیند

اسمز را آهسته تر،متوقف و حتی معکوس نمود.

پدیده اسمز معکوس هنگامی رخ می دهد که آب در خلاف جهت گرادیان غلظت ،

یعنی از سمت رقیقتر به سمت غلیظتر حرکت کند.

برای درک این مطلب ٬غشایی راتصور کنید که در یک سمت آن ٬

آب خالص و در سمت دیگرش یک محلول آبی غلیظ باشد.

اگر فرآیند اسمز معمولی اتفاق بیافتد٬ آب خالص از طریق غشاء وارد محلول غلیظ می شود.

در اسمز معکوس با اعمال فشار کافی به سمت غلیظتر ،آب را مجبور می کنیم که از

آن سمت از طریق غشاء وارد قسمت آب خالص گردد.

کاربردهای اسمز معکوس

از پدیده اسمز معکوس اغلب در تصفیه آبهای خانگی وتجاری استفاده می شود.

امروزه استفاده از پدیده اسمز معکوس در ساخت این دستگاهها بسیار عمومی شده است.

هم اکنون نه تنها از آب شیرین کنهای مبتنی بر اسمز معکوس برای شیرین کردن

آب شور دریاها در مقیاس بزرگ استفاده میشود،بلکه با تجاری شدن ساخت دستگاههای خانگی ،

هم اکنون بسیاری از خانه ها و ادارات در نقاط مختلف جهان به هزینه ای معقول به آب شیرین

و گوارا دسترسی پیدا کرده اند.

از این فرآیند برای خالص سازی مایعاتی که آب در آنها ناخالصی نامطلوبی است (مانند اتانول )نیز استفاده می گردد.

بازگشت به لیست

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید