آب سردکن یا دیسپنسر آب

آب سردکن یا دیسپنسر آب

آب سردکن یا دیسپنسر آب ، دستگاه خنک کردن آب می باشد .

امروزه آب سردکن ها با پیشرفت روز افزون مجهز به یخچال و سیستم گرم کننده آب

نیز شده اند و به نوعی می توانیم بگوییم به یک دستگاه چندکاره تبدیل گردیده اند .

حتی اگر شما بخواهید یک آب سردکن یا دیسپنسر آب  ارزان را نیز خریداری نمایید

می توانید سیستمی مجهز به خنک کننده آب ، سیستم گرم کننده آب و یخچال را انتخاب نمایید.

آبسردکن ایستاده

سازندگان آب سردکن یا دیسپنسر آب ، این دستگاه ها را در دو تیپ کلی میسازند : دیسپنسرهای ایستاده و رومیزی.

آب سردکن ایستاده در مواقعی مورد نظر خریداران می باشد که فضای کافی در زمین آشپزخانه یا اتاق مورد نظر

برای قرار دادن دستگاه موجود است و روی سکوهای احتمالی آنها جایی برای قراردادن دیسپنسر موجود نیست.

همچنین بعضی از خریداران بخصوص برای محیط های تجاری تمایل دارند دستگاه آبسردکنی مجهز به یک یخچال

کوچک داشته باشند که در این حالت نیز انتخاب آنها مدل ایستاده می باشد.

آب سردکن رومیزی

در مواردی که روی زمین محل مورد نظر برای استفاده از دستگاه آبسردکن فضای مناسبی

برای قرار دادن آن وجود نداشته باشد،خریدار ناچار به انتخاب آب سردکن رومیزی خواهد بود.

بعضی از مصرف کنندگان این دستگاه ها نیز محلی را در بین قفسه ها و کابینت های

آشپزخانه برای دستگاه رومیزی در نظر می گیرند.

لوازم جانبی و قطعات آبسردکن

در فروشگاه سیماب انواع قطعات و اوازم جانبی مرتبط با دستگاه های آب سردکن

یا دیسپنسر آب عرضه می گردد .

مهم ترین این وسایل انواع مخزن به صورت ساده و تبدیل دار (با قابلیت اتصال به تصفیه آب)

در حجم ها ی مختلف و تبدیل مستقیم به تصفیه آب (بدون مخزن) و انواع جالیوانی می باشند.

همچنین انواع شیر های گرم و سرد آب سرد کن جهت برند های مختلف از این دستگاه ها

نیز ، موجود می باشد